Gör det komplicerade enkelt- och snyggt

  • Kommunikation och texter: Utbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap, med inriktning mot IT, digital medieteknik, pedagogik och farmakologi har lagt grunden för min pedagogiska förmåga att skriva texter till bilder så att de tillsammans bildar en helhet. Med fördjupade studier inom journalistik skriver jag även artiklar och gör reportage.
  • Webben: Kunskaper inom digital medieteknik, multimedia och kommunikation har gett mig förmågan att göra det komplicerade enkelt, speciellt för kunden. Med fördjupade kunskaper inom webben blir nu webbplatserna även intressanta, pedagogiska och lättnavigerade.
  • Illustrationer: Jag har tecknat och målat så långt tillbaka som jag kan minnas. Genom åren har jag utvecklat mitt konstnärliga öga för det vackra och enkla.
  • Medicinska kunskaper: Tolv års erfarenhet från flera läkemedelsföretag inom olika affärsområden gör att jag är väl förankrad inom kommunikation, marknadsföring och medicin. På Karolinska Institutets insamlingsavdelning Development Office och på Grants Office har jag dessutom fått en inblick i ett brett spektrum av medicinsk forskning.
  • Sport: På Svenska Cykelförbundet, som press- och kommunikationsansvarig, har jag tagit fram allt från kommunikationsplaner, handlingsplaner, policy, grafisk profil. Jag har fotograferat, filmat, skrivit och formgett trycksaker.      På sportkansliet blir man något av en allkonstnär.
  • Snabba leveranser: Min trafikflygarutbildning har gett mig en förmåga att leda andra, ha många saker på gång samtidigt, att snabbt sätta mig in i nya områden och att leverera utan dröjsmål.

Pipe Information Stina Branting Illustratör & kommunikatör  info@pipeinformation.se  +46 70 360 29 23